Privacy Statement

Ik respecteer je privacy

Ik, Roger Spees respecteer de privacy van jou als bezoeker op mijn website AuthentiekOnline.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens ik wanneer, waarom en op welke manier verwerk.

Wanneer verwerk ik via AuthentiekOnline (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van mijn diensten (website pakketten, offerte aanvragen, wordpress service, domeinnaamregistratie en hosting pakketten) en bij een bezoek aan deze website. Ik verzamel ook gegevens wanneer je je abonneert op de nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op de website of op een andere manier met mij in contact treedt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@authentiekonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke (persoons)gegevens verwerkt ik via AuthentiekOnline?

AuthentiekOnline verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van mijn diensten. Ook sla ik contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via het contactformulier of een offerte aanvraagt.
Als je een service abonnement hebt aangeschaft, zal ik je contactgegevens opslaan en ook de mail correspondentie om je beter en sneller van dienst te zijn.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan AuthentiekOnline, kan ik aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van mijn diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij me afneemt, bewaart AuthentiekOnline verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

Waarom verwerk ik via AuthentiekOnline (persoons)gegevens

Ik verwerk persoonsgegevens om mijn diensten te kunnen leveren. Zo sla ik gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de bestelling / boeking en aanvraag van een domeinnaam en hostingpakket. Ook heb ik voor AuthentiekOnline gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Op de website van AuthentiekOnline wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is om het bezoek van de website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om mijn dienstverlening te verbeteren en voor sociale media. Lees hierover meer in de cookie statement.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard

AuthentiekOnline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor financiële doeleinden (belastingen) worden je persoonsgegevens 7 jaar bewaard. Andere contractgegevens worden bewaard zodra de overeenkomst loopt bij AuthentiekOnline. Dus zolang je hosting of een domeinnaam hebt geregistreerd. Als je je ingeschreven hebt op een nieuwsbrief, dan worden je gegevens bewaard tot dat je je uitschrijft. 

Derde ontvangers

AuthentiekOnline maakt voor onderandere hosting gebruik van servers, systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van mijn klanten. De gegevens voor een domeinnaam worden daar bijvoorbeeld ook opgeslagen. Deze worden door jou aan mij verstrekt en ik sla deze op in het systeem van de derde partij t.b.v. de domeinnaam gegevens. Mocht je dit niet willen, dan heb je de mogelijkheid je domeinnaam anoniem te registreren of alleen op naam te zetten.

Enkele van mijn leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervul ik via AuthentiekOnline een rol als tussenpersoon. Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal AuthentiekOnline je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Binnen de groep van AuthentiekOnline worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als je klant bent van AuthentiekOnline, zie ik je ook als klant van de overige ondernemingen die behoren tot de groep van AuthentiekOnline. AuthentiekOnline verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan mij altijd het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ook wordt aangegeven hoe en waarom ik die gegevens verwerk. Zijn er gegevens onjuist of onvolledig, dan pas ik op jouw verzoek deze gegevens aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat ik voor administratieve verplichtingen voor AuthentiekOnline gehouden ben de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt AuthentiekOnline vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Aangezien ik heel persoonlijk werk, weet je me altijd te vinden als je het ergens niet mee eens bent of als je inzage wil in je gegevens of er andere vragen over hebt.

Heb je het idee dat ik op AuthentiekOnline niet in overeenstemming met de privacywetgeving handel? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

AuthentiekOnline heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. AuthentiekOnline schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. AuthentiekOnline is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement hoor ik die natuurlijk graag. Laat het weten via info@authentiekonline.nl of bel me op 06-45490670.

Wijziging van Privacy Statement

AuthentiekOnline behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

April 2018

Dit is het Privacy Statement van Authentiek Online, gevestigd te Soesterberg, kantoorhoudende te zuiderweg 7, 3769AB Soesterberg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 30243147

 

 

 

Neem direct contact op

Heb je vragen of wil je meer weten, neem direct contact op met dit formulier.
Offerte aanvragen? Klik hier
Maar bellen is nóg directer: 06-454 90 670.